Күн сəулесімен бірге ауданымыздағы өсімдіктер күнделікті екі есе суғарылады

Күн сəулесімен бірге ауданымыздағы өсімдіктер күнделікті екі есе суғарылады 21.07.2019

25.02.2020
ANTIKOR ORTALYGY